Výroční schůze ZKO - 2011

 

Shůze se zúčastnilo 21 členů z celkového počtu 36. Schůze byla usnášeníschopná.

Hosté:

Petr Fiala - starosta Letohradu

Pavel Tacl

Zde je zpráva předsedkyně

Zde je zpráva výcvikáře

Zde je revizní zpráva