Výroční schůze ZKO 2009

 

Výroční schůze se uskutečnila 19.12.2008 od 14:00.

Přítomno bylo 22 členů, schůze byla usnášeníschopná.

Jako host nás navštívil Petr Fiala, starosta Letohradu.

Zde je zpráva předsedkyně

 

Zde je zpráva výcvikáře 

 

 

 Zde je revizní zpráva

 

 Více fotek