Co cvičíme

 • Všestranný výcvik dle národního ZŘ.
 • Všestranný výcvik podle IPO. 
 • Pomáháme začínajícím psovodům s výchovou a výcvikem psa 

 

Nedělní školička

 • 70 Kč/ lekce, 
 • každou neděli od 9:00 - 10:00
 • zúčastnit se může každý s očkovaným pejskem
 • základní výcvik, socializace, hra
 • bez jakékoliv registrace či vstupních poplatků

Individuální výcvik

 • poplatek za celý rok je 3000 Kč
 • individuální lekce 100 Kč

Kdo se může stát naším členem a zúčastňovat se výcviku

Každý kdo:

Právoplatným členem se stane ten, kdo zaplatí jednorázový vstupní poplatek. Platbu je možné odložit a zaplatit až po roce výcviku.

 

Práva člena organizace

 1. vyplní přihlášku
 2. zaplatí jednorázový vstupní poplatek 700,-- Kč
 3. zaplatí členský příspěvěk (na rok - dospělí 800,-- Kč; Děti, studenti, důchodci, lidé na mateřské nebo nevýdělečně činní 500,-- Kč)
 4. předloží očkovací průkaz s platným očkováním psa
 5. má výstroj psa zaručující bezpečnost a možnost výcviku
 6. má psa v dobrém zdravotním stavu
 7. respektuje společná pravidla v organizaci
 8. podílet se na všech činnostech organizace
 9. používat cvičební pomůcky a zařízení organizace a to v souladu s určenými pravidly
 10. zúčastnit se členské schůze s právem volit a být volen do výboru organizace