Pes v lese

05.03.2011 18:19

 

O co jde

Při pobytu se psem v přírodě můžete narazit na myslivce.

Co říká zákon

449/2001 Sb. 
ZÁKON 
ze dne 27. listopadu 2001 
o myslivosti 
Změna: 320/2002 Sb. 
Změna: 59/2003 Sb. 

§ 8 

Základní povinnosti 

(1) Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení. 

(2) Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek. 

§ 9 

Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany 

(1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření k zabránění škodám působeným zvěří a dovolených způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti při obhospodařování pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb jako součástí krajiny. 

§ 10 

Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků 

(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. 

§ 14 

Oprávnění myslivecké stráže 

e) Usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší 
nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. 

Co říkají myslivci

Právní výklad myslivcům poskytl JUDr. Vladimír Čechura, který z §10 vynechal to mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. 
§10 pak podle mysliveckého právníka vypadá 

Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě 

Na stránkách Myslivosti píše doslova:

Zákaz volného pobíhání psů je stanoven v § 10 odst. 1 zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb.). V honitbě nelze opak volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než že pes musí být veden na vodítku. 

Celý text je zde

Diskuse myslivců na toto téma je zde

Co z toho vyplývá pro nás:

Pes může být v lese na volno, ale nesmí štvát nebo rušit zvěř.

Psa může zastřelit pouze myslivecká stráž za podmínek uvedených v zákoně. Není to každý myslivec, ale pouze myslivecká stráž.

Myslivec vás nesmí z lesa vykázat. To může udělat pouze majitel pozemku, za podmínek uvedených v zákoně.