Den pro prvňáky

17.09.2015 13:13

„Dítě a pes patří k sobě.“ Pod tímto heslem pořádá Základní kynologická organizace Letohrad již řadu let různé akce pro děti. Zprvu to byly několik let Voříškiády, pak vystoupení v rámci městských Letohrátek, vlastní Dětský psí den ke Dni dětí  a v neposlední řadě Den pro prvňáky pořádaný pro odlehčení nástupu do školy vždy začátkem září..

Nešťastné události, kdy dojde ke zranění dítěte psem bývají velmi medializovány, přesto stojíme za úvodním mottem. Profesor Erazim Kohák říká, že psi jsou „človíčkové v kožíšcích“. Koho jiného bychom tedy měli dávat dohromady než malé človíčky a človíčky v kožíšcích, kteří k sobě mají tak blízko, a kteří dávají naději, že  v lidech zakoření úcta  a tolerance k ostatním živým tvorům a k přírodě vůbec. Právě proto, aby co nejméně docházelo ke konfliktům zejména mezi dětmi a psy, chceme přispět k vytváření odpovědného vztahu mezi člověkem a psem. Chceme, aby si člověk uvědomil, že pes ho provází již několik tisíc let, že je zvířetem člověku nejoddanějším, že však proto nepřestal být šelmou, že tedy není  ani otrok, ani hračka, ale že při respektování jeho podstaty a při správném zacházení může být skvělým kamarádem a pro některé i nepostradatelným pomocníkem.

 

Prvňáky jsme na kynologické cvičiště pozvali letos 10. září již pošesté. Díky podpoře města můžeme pro děti zajistit dopravu autobusem a připravit jim i drobné pohoštění.

 

Dětem se snažíme vysvětlit pravidla chování ke psům, poradit jim, jak se chovat při setkání s cizím psem. Po této nudně teoretické části přišel Martin, majitel obchodu se zvířátky, a dětem přinesl ukázat různé domácí mazlíky od hmyzu, přes hady, ještěry, ptáky až po myšky, morčata a králíky. Děti si mohly zvířátka nejen prohlédnout, ale i vzít do ruky a pohladit. Vrcholem této části bylo vypuštění poštovního holuba, který měl najít cestu domů do Žamberka. Pak jsme dětem předvedli ukázky výcviku různých disciplin a aktivit se psy – poslušnost, stopování, tanec se psem, zdolávání překážek. Součástí předváděcího týmu byl i páťák František s bílým švýcarským ovčákem Atosem, který ukázal, že i dítě může úspěšně pracovat s velkým psem. Františka přišla pozdravit jeho třída a nás moc potěšilo, když nám jejich paní učitelka pověděla, že si páťáci vzpomněli na svůj Den pro prvňáky a pamatovali si, jak se mají chovat ke psům. To nás utvrzuje, že tato akce není zbytečná. Velké nadšení vzbudila Radka se svým šikovným chodským psem Sidem – ukázal jak umí hrát fotbal, dělat stojku, sbírat míčky do košíku, navlékat kroužky na stojan a další.

 

A pak už si děti mohly prověřit setkávání se psy  v praxi. To bývá část programu provázená největším nadšením jek ze strany dětí, tak psů.  Kynologové dali k dispozici pamlsky a tentokrát přinesla i jedna prvňačka, za což moc děkujeme. Děti běhaly se psy  po cvičáku, braly je na vodítka, hladily, drbaly za ušima a krmily a krmily …. Počasí přálo, dopoledne uběhlo jako voda a museli jsme se rozloučit. Děti odcházely nadšené a měly si toho tolik co povídat, že jim ani moc nevadilo, že autobus dorazil se zpožděním.