Aktualizace Kalendáře akcí na II.pol.2015

01.10.2015 11:39

 

                                               Sportovní kalendář akcí PKO - II. pol. 2015

12.9.         Luková                                                      Lukovský pohár

                  Kat.ZZO,ZVV1=P,  ZM, ZVV1,ZVV2,IPO1,IPO3=S,P,O, FH2

                  Rozh:Jánský, Klapal, Och,Vyčítal                      fig. Lodinský Ondřej

                  Dana Řeháková – 777720194

26.9.         Česká Třebová – Javorka                                   LePrix Javorka

                  Kat.ZZO,ZZO1,ZZO2,ZZO3,UPR1,UPR3, stopaFPR1

                  Rozh:Skalická, Vyčítal

                  Iveta Skalická - 608179943                       

3.10.         Česká Třebová – Podhorka                      Třebovská stopa

                  Kat.ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2=S+P, ZM,ZVV1,ZVV2=P,O,   IPO3=P+S,   spec.stopa

                  Rozh: Dvořáková, Skalická, Vyčítal                     fig.Lederer Leoš

                  Hana Najmanová – 774827202

17.10.       Letohrad                                                     Kyšperecká noc

                  Kat.ZZO,ZVV1-P,  ZM, ZVV1,ZVV2,IPO3=P+O

                  Rozh: Dvořáková, Vyčítal,                         fig:Jiří Šmíd

                  Dita Silberová – 777860894

21.11.       Mor. Třebová                                             Moravskotřebovský závod

                   Kat.ZZO,ZZO-1,  ZM,ZVV1,ZVV2, IPO-1,IPO3=P,O,   ZMMP, ZMP1, ZMP2=P+Sp.

                   Rozh: Skalická, Vyčítal                               fig:Hylák

                   Dagmar Procházková – 736752613

12.12.       Žamberk                                                      Vánoční závod

                  ZZO, ZVV1-P,  ZM, ZVV1, ZVV2,IPO1, IPO3=P+O ,  

                  Rozh: Nekvapil, Vyčítal                              fig: Hylák

                  Eva Beranová - 724295776                                               

 

                                                                                                                                                PV